МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 2

12

Наставник: Иван Николић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета: Практично оспособљавање студентата за извођење наставе и општи васпитно-образовни рад из области филозофије и логике на нивоу средњег образовања.

Исход предмета:Студент ће након завршеног курса бити у стању да у припреми за практичну наставу и у самој практичној настави примени све научене методске поступке и организује извођење часа на најоптималнији начин узимајући у обзир све конкретне околности.

Leave us a Comment