ЛИСТА ППМ ПРЕДМЕТА

7G7A1743

ЛИСТА ППМ ПРЕДМЕТА

(АКАДЕМСКА 2021/2022. ГОДИНА)

Група психолошких предмета

Редни

број

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предметни наставник

1.

Психологија памћења и заборављања

5

Др Мирослав Комленић

2.

Психологија учења

5

Др Мирослав Комленић

3.

Теорије когнитивног развоја

4

Др Татјана Стефановић Станојевић

4.

Теорије емоционалног развоја

4

Др Татјана Стефановић Станојевић

5.

Мотивација и емоције

4

Др Миодраг Миленовић

6.

Основи социјалне психологије

5

Др Небојша Милићевић

7.

Психологија менталног здравља

5

Др Милица Митровић

8.

Општа психологија

5

Др Јелисавета Тодоровић

9.

Педагошка психологија

5

Др Милица Тошић Радев

10.

Психологија личности

5

Др Љубиша Златановић

(до повратка др Кристине Ранђеловић)

11.

Психологија

6

Др Гордана Ђигић

12.

Увод у психологију наставe

4

Др Гордана Ђигић

13.

Увод у психологију наставника

4

Др Гордана Ђигић

14.

Рад са децом са сметњама и  тешкоћама у развоју

6

Др Јелисавета Тодоровић

15.

Развојна психологија детињства

5

Др Јелена Опсеница Костић

 

Група педагошких предмета

Редни број

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предметни наставник

1.

Основи педагогије

6

Др Бисера Јевтић

2.

Теорије интелектуалног васпитања

5

Др Марина Матејевић

3.

Теорије моралног васпитања

5

Др Бисера Јевтић

4.

Породична педагогија

6

Др Марина Матејевић

5.

Образовна технологија

5

Др Јелена Петровић

6.

Мултимедијални системи у  образовању

5

Др Драгана Јовановић

7.

Педагогија

6

Др Марија Јовановић

Доц. др Драгана Јовановић

8.

Педагошка превенција поремећаја у понашању

5

Др Марија Марковић

9.

Увод у педагогију

6

Др Бисера Јевтић

10.

Докимологија

5

Др Марија Јовановић

11.

Општа педагогија

6

Др Марина Матејевић

12.

Детињство, култура и васпитање

5

Др Марина Матејевић

13.

Основи социјалне педагогије

5

Др Бисера Јевтић

14.

Интеркултурално васпитање

5

Др Бисера Јевтић

15.

Инклузивно образовање

4

Др Марија Марковић

16.

Педеутологија

4

Др Драгана Јовановић

17.

Основи дидактике

4

Др Марија Јовановић

18.

Основе школске педагогије

4

Др Зорица Станисављевић Петровић

19.

Eмоционално васпитање

4

Др Јелена Петровић

 

Група методичких предмета

Редни број

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предметни наставник

1.

Методика рада школског педагога

6

Др Јелена Максимовић

2.

Методика васпитно-образовног рада

6

Доц. др Драгана Јовановић

3.

Интерактивне методе у настави

4

Др Марија Јовановић

4.

Увод у методику наставе српског језика

6

Проф. др Марина Јањић

5.

Говорна култура у настави

3

Проф. др Марина Јањић

6.

Методика наставе српског као завичајног

3

Проф. др Марина Јањић

7.

Нормативна граматика у настави

4

Проф. др Марина Јањић

8.

Увод у методику наставе књижевности

6

Проф. др Снежана Божић

9.

Дигитални медији у настави књижевности и језика

3

Проф. др Снежана Божић

10.

Наставно проучавање романа

3

Проф. др Снежана Божић

11.

Пројектна метода у настави књижевности

4

Проф. др Снежана Божић

12.

Интернет и мултимедија у настави књижевности и језика

4

Проф. др Снежана Божић

13.

Методика наставе француског језика 1

4

Доц. др Весна Симовић

14.

Методика наставе француског језика 2

4

Доц. др Весна Симовић

15.

Методика наставе француског језика на раном узрасту

4

Доц. др Ивана Миљковић

16.

Методика наставе језика струке и универзитетског француског

4

Доц. др Ивана Миљковић

17.

Методика наставе француског језика: језичке вештине 1

4

Доц. др Весна Симовић

18.

Методика наставе француског језика: језичке вештине 2

4

Проф. др Иван Јовановић

19.

Нове технологије у настави (ТИЦЕ)

4

Проф. др Иван Јовановић

20.

Изговор у настави француског језика

4

Доц. др Ивана Миљковић

21.

Методика наставе филозофије 1

5

Доц. др Иван Николић

22.

Методика наставе филозофије 2

5

Доц. др Иван Николић

23.

Методика наставе енглеског језика 1

6

Проф. др Татјана Пауновић

24.

Методика наставе енглеског језика 2

4

Проф. др Татјана Пауновић

25.

Граматика у настави енглеског језика као страног

4

Проф. др Биљана Мишић Илић

26.

Развијање прагматичке компетенције у настави енглеског језика

4

Доц. др Милица Радуловић

27.

Когнитивнограматичке методе са елементима дидактике у настави енглеског језика

4

Доц. др Марта Величковић

28.

Усвајање другог језика: когнитивни и наставни аспекти

4

Доц. др Владимир Фигар

29.

Тестирање у настави енглеског као страног језика

4

Проф. др Татјана Пауновић

30.

Учење језика уз помоћ рачунара

4

Проф. др Биљана Мишић Илић

31.

Изговор у настави страног језика

4

Проф. др Татјана Пауновић

32.

Методика наставе немачког језика 1

5

Доц. др Николета Момчиловић

 

33.

Методика наставе немачког језика 2

5

Доц. др Николета Момчиловић

34.

Дидактика наставе немачког језика

4

Доц. др Николета Момчиловић

35.

Анализа и планирање наставе немачког језика

4

Доц. др Николета Момчиловић

36.

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета 1

5

Проф. др Наталија Јовановић

37.

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета 2

5

Проф. др Наталија Јовановић

38.

Методика наставе грађанског васпитања

5

Проф. др Сузана Марковић Крстић

39.

Методика наставе историје 1

9

Проф. др Мирослав Пешић

40.

Методика наставе историје 2

5

Доц. др Дејан Антић

41.

Методика наставе руског језика 1

6

Проф. др Дејан Марковић

Проф. др Јелена Лепојевић

42.

Методика наставе руског језика 2

4

Проф. др Дејан Марковић

Проф. др Јелена Лепојевић

Листу предмета можете преузети кликом на дугме испод.

Leave us a Comment