ЧЛАНОВИ ВЕЋА ЦЕНТРА

ИВАН НИКОЛИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЗОФИЈУ)

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЗОФИЈУ)

НАТАША ИГЊАТОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ПЕДАГОГИЈУ)

МИЛИЦА ТОШИЋ РАДЕВ

(ДЕПАРТМАН ЗА ПСИХОЛОГИЈУ)

НИКОЛЕТА МОМЧИЛОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

ВЕСНА СИМОВИЋ

(ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ)

ДЕЈАН МАРКОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА РУСКИ ЈЕЗИК)

ГОРДАНА ЂИГИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ПСИХОЛОГИЈУ)

ЈЕЛЕНА МАКСИМОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ПЕДАГОГИЈУ)

МИРОСЛАВ ПЕШИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА ИСТОРИЈУ)

НАТАЛИЈА ЈОВАНОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА СОЦИОЛОГИЈУ)

СНЕЖАНА БОЖИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА СРБИСТИКУ)

МАРИНА ЈАЊИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА СРБИСТИКУ)

ЉИЉАНА МАРКОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА АНГЛИСТИКУ)

ЕМА ЖИВКОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА АНГЛИСТИКУ)

АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЋ

(ДЕПАРТМАН ЗА СРБИСТИКУ)