О ЦЕНТРУ

12
Мисија
 

Центар за образовање наставника и професионално усавршавање је организациона јединица Филозофског факултета у Нишу, организована 15. фебруара 2013. године с циљем реализације додатних едукативних програма целоживотног образовања и професионалног усавршавања.

Основни задаци Центра су: организација стручних семинара, скупова, панела и радионица за наставнике предметне наставе; успостављање тешње сарадње између наставника практичара и Филозофског факултета у виду саветодавних активности, информативних и сарадничких разговора; праћење иновација у настави и новина у образовним политикама.

Поред тога, Центар је усмерен и ка каријерном образовању и развоју професионалних знања, трансферзалних вештина и језичког понашања запослених у јавном сектору у циљу усавршавања професионалне каријере путем програма, курсева, тренинга и предавања.

Циљна група Центра за образовање наставника и професионално усавршавање јесу наставници предметне наставе, посленици јавних и културних делатности, студенти виших нивоа студија.

 

Организација
 

Центар за образовање наставника и професионално усавршавање је организациона јединица преко које се остварују студијски програми за образовање наставника и програми за иновацију знања, стручно образовање, професионално усавршавање и образовање током читавог живота.

Центром руководи управник кога из редова наставника Центра именује и разрешава декан Факултета на предлог Већа Центра.

Управник центра именује се на временски период од три године.

Веће Центра именује секретара центра на време од годину дана.

Blog Attachment

Leave us a Comment