МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 1

12

Наставник: Иван Николић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета: Да студента филозофско-методички оспособи за извођење наставе и општи васпитно-образовни рад из области филозофије и логике на нивоу средњег образовања (теоријска припрема).

Исход предмета:Студент ће након завршеног курса бити у стању да дефинише и објасни основне појмове методике наставе филозофије: образовање, настава, дидактика, методика, наставне методе,  и да анализира, раздвоји и упореди различите приступе проблему методике наставе филозофије.

Leave us a Comment