МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЈЕЗИКА СТРУКЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ФРАНЦУСКОГ

12

Наставник: Ивана М. Миљковић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упућивање студената у дидактику француског језика као језика струке (FOS) и у дидактику универзитетског француског (FOU).

Исход предмета

Владање разним етапама у приступу FOS/FOU-у. Способност анализе потреба у случају потражње наставе језика струке у пословном свету или на универзитету. Способност прилагођавања наставе језика специфичним условима извођења, осмишљавање наставних програма и евалуације, као и умеће претварања наставе у свеобухватни и трансверзални приступ овладавању језиком.

Leave us a Comment