МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА – ЈЕЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ 1

12

Наставник: Весна Д. Симовић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Пружити студентима основна теоријска и практична знања и упознати их са принципима наставе француског као страног језика усмерене на развој језичких вештина уопште, а посебно на развијање вештине слушања и разумевања и усменог изражавања на француском језику.

Исход предмета

Студенти разумеју важност рада на развоју језичких вештина у настави француског језика као страног. У стању су да осмисле и организују одговарајуће активности у оквиру плана часа на основу ових принципа. У стању су да циљано раде на развијању одређене језичке вештине у зависности од потреба својих ученика. У стању су да користе и/или адаптирају постојећи наставни материјал као и да креирају свој, у зависности од профила, потреба и нивоа знања својих ученика, а у циљу развијања њихове вештине разумевања на слух и усменог изражавања на француском језику.

Leave us a Comment