ИЗГОВОР У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Доц. др Ивана М. Миљковић

Циљ предмета: Упознавање студената са значајем и местом правилног изговора у настави француског као страног језика, као и са методама, приступима и техникама рада на изговору.

Исход предмета: Студенти су оспособљени да примењују теоријска и практична знања и да употребљавају адекватне методе, приступе, технике и активности у складу са специфичним потребама ученикау циљу побољшања изговора.

Leave us a Comment