РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА

12

Наставник: Проф. др Јелена Ј. Опсеница Костић

Циљ предмета: Стицање основних знања о развојној психологији деце; разумевање развојних промена од периода пренаталног развоја до почетка адолесценције, што води разликовању типичног од проблематичног развоја. Препознавање оптималних и ризичних развојних околности. Упознавање са одабраним техникама за процену когнитивног и емоционалног развоја деце.

Исход предмета:

  • студенти ће разумети концепт развоја и разликоваће развојне од неразвојних промена, као у уредан од проблематичног тока развоја;
  • захваљујући разумевању и препознавању развојних специфичности на различитим узрастима, студенти ће бити оспособљени за примену узрасно адекватног приступа у педагошком раду и комуникацији са децом;
  • студенти ће моћи да делују у смеру креирања и подржавања оптималне развојне средине за дете;
  • студенти ће умети да примене основне технике за процену когнитивног и емоционалног развоја, односно умеће да напишу свој и да разумеју друге извештаје о развоју са којима ће се сусретати током професионалне каријере.

Leave us a Comment