ПСИХОЛОГИЈА ПАМЋЕЊА И ЗАБОРАВЉАЊА

12

Наставник: Проф. др Мирослав Б. Комленић

Циљ предмета: Упознавање студената са основним групама теорија учења и њиховим најзначајнијим представницима, применом принципа учења на различите области психологије, основним знањима о процесима памћења, заборављања и мишљења; Оспособљавање студената да репродукују знања о основним теоријама учења, покажу основно познавање примењивања принципа учења.

Исход предмета:

Oд студената се очекује да на крају курса буду способни да:

  • критички приступају теоријама психологије учења;
  • примењују принципе учења на различите области психологије и свакодневног живота;
  • познају и критички дискутују проблеме психологије памћења, заборављања и мишљења.

Leave us a Comment