МОТИВАЦИЈА И ЕМОЦИЈЕ

12

Наставник: Проф. др Миодраг Б. Миленовић

Циљ предмета: Упознавање студената са врстама мотива и емотивних стања, као основним градивним структурама, и, уједно, покретачима психолошких процеса. Анализа мотива и емоција са физиолошког, бихевиоралног и феноменолошког становишта.

Исход предмета: Да студенти могу да препознају, разликују и мере мотиве и емотивних стања. Затим, да повећају своју емотивну интелигенцију и стекну способност контроле и управљања овим базичним психолошким функцијама.

Leave us a Comment