ПЕДАГОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Марија Јовановић, доц. др Драгана Јовановић

Циљ предмета: Циљ предмета јесте усвајање фундаменталних педагошких знања о: васпитању као предмету педагошке науке, циљевима и задацима васпитања, чиниоцима система васпитања, методици васпитања личности, квалитетима личности савременог наставника и особености и врстама педагошке комуникације. Курс има за циљ да студентима пружи и базична  знања о основним дидактичким питањима као што су настава и садржај наставе, врсте наставе, структура и артикулација наставног часа, организациони облици наставног рада, наставне методе и наставни принципи и сл.

Исход предмета: Од студента се очекује да се усвајајући садржаје које предвиђа овај курс упознају са специфичностима васпитно-образовног процеса и  оспособе за разумевање и даље проучавање најважнијих педагошко-дидактичких питања и проблема. 

Leave us a Comment