ОСНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ

12

Наставник: Проф. др Бисера С. Јевтић

Циљ предмета: Упознавање студената са проблемима плуралистичке социјализације појединаца, високим степеном одговорности у социјалном деловању. Упознавање студената са основним појмовима и подручјима деловања социјалне педагогије, са етиологијом поремећаја у понашању, проблемима запуштености и занемарености младих.

Исход предмета: Поседовање компетенција за препознавање, разумевање и третман дисоцијалних поремећаја у понашању, оспособљеност за анализу и апстаркцију проблема запуштености и занемарености младих, пројектовање тимског рада и начина рада у процесу превенције поремећаја у социјалном понашању  младих.

Leave us a Comment