ОСНОВЕ ШКОЛСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

12

Наставник: Проф. др Зорица Ч. Станисављевић Петровић

Циљ предмета: Упознавање студената са основама школске педагогије; разумевање и усвајање теоријских знања о школи као систему, организацији и функционисању школе као васпитно образовне установе; упознавање са школском документацијом и облицима сарадње школе и родитеља и шире друштвене заједнице.

Исход предмета:Развој теоријских знања о школи, развој критичког размишљања о актуелним питањима школске организације, стицање професионалних компетенција за рад у школском контексту.

Leave us a Comment