ГРАМАТИКА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

12

Наставник: Биљана М. Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

  • упознају савремене теоријске поставке о настави граматике енглеског језика
  • развију критичку свест о месту и значају граматике у контексту наставе енглеског као страног језика
  • истражују и евалуирају објављене наставне материјале који обрађују граматику на различитим нивоима
  • упознају, вежбају и евалуирају технике обраде, увежбавања и тестирања граматике у складу са наставним контекстом
  • усаврше своје познавање енглеске граматике и језичке и наставне компетенције

Исход предмета

  • имају развијену свест о месту и значају граматике у настави енглеског језика као страног у складу са новијим теоријама учења енглеског језика као страног и граматике
  • могу да сврсисходно користе различите технике у настави граматике за обраду, увежбавање и тестирање градива и адекватно их примењују у сопственом наставном контексту
  • могу да евалуирају различите наставне материјале из граматике и адекватно их примењују у сопственом наставном контексту

Leave us a Comment