ПРОЈЕКТНА МЕТОДА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ

12

Наставник: Снежана В. Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Оспособљавање студената за сврсисходну и методички добро засновану примену пројектне методе у основношколској и средњошколској настави књижевности.

Исход предмета

Студенти су упознати са концептом и могућностима пројектног учења и оспособљени за компетентну примену пројектне методе у настави књижевности.

Leave us a Comment