НАСТАВНО ПРОУЧАВАЊЕ РОМАНА

12

Наставник: Снежана В. Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Оспособљавање студената за самостално, савремено и поуздано проучавање и наставно тумачење романа у основношколској и средњошколској настави књижевности.

Исход предмета

Стечене наставничке компетeнције за артикулацију, припрему и реализацију часова обраде романа.

Leave us a Comment