(2021/2022) КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

propratna_fotografija

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

РАСПИСУЈЕ

НАГРАДНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

 

Право учешћа на конкурсу имају наставници предметне наставе из области филологије и друштвено-хуманистичких наука, запослени у основним и средњим школама.

Радови се шаљу под шифром коју одређује аутор, а у посебној коверти која се доставља уз рад треба да стоји решење шифре, као и подаци о аутору ‒ име и презиме, назив школе у којој је запослен, адреса, телефон за контакт и имејл-адреса.

Методичку припрему је потребно представити у Обрасцу за планирање наставе који можете наћи у прилогу конкурса.

Методичка припрема се може односити на један школски час, на блок наставу, пројектну, тематску, међупредметну, тимску наставу и друге видове, односно моделе наставног рада, укључујући и наставу на даљину. Један наставник на конкурсу може учествовати са највише две припреме за час.

Радови се шаљу у штампаној и електронској форми (WORD i PDF документ на компакт-диску) на адресу: Центар за професионално усавршавање Филозофског факултета у Нишу (с назнаком „за методички конкурс”), Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.

Рок за слање радова је 10. јануар 2022. године.

Приликом вредновања пристиглих радова водећи критеријуми ће бити: оригиналност и креативност у приступу, стручност (методолошка утемељеност у предметној науци/предметним наукама), постојање свих елемената методичке припреме и њихова међусобна усаглашеност, иновативност у концепцији часа и у примењеној методичкој методологији, подстицање индивидуалног и групног рада ученика, примена савремених наставних средстава, испуњеност образовних стандарда.

Имена награђених биће објављена на сајту Филозофског факултета 24. јануара 2022. године.

Учесници конкурса добиће потврде о учешћу, изабране методичке припреме биће публиковане, а за најбоље припреме из категорија (области) национална филологија, страна филологија и друштвене науке обезбеђене су награде, које ће учесницима бити додељене у оквиру обележавања Дана Светог Саве на Филозофском факултету у Нишу.

 

Leave us a Comment