(2019/2020) КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

propratna_fotografija

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ

РАСПИСУЈЕ

НАГРАДНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Право учешћа на конкурсу имају наставници предметне наставе из области филологије и друштвено-хуманистичких наука, запослени у основним и средњим школама.

Радови се шаљу под шифром коју одређује аутор, а у посебној коверти која се доставља уз рад треба да стоји решење шифре, као и подаци о аутору – име и презиме, назив школе у којој је запослен, адреса, контакт телефон и имејл.

Методичку припрему је потребно представити у Обрасцу за планирање наставе који можете наћи у прилогу конкурса.

Методичка припрема се може односити на један школски час, на блок наставу, пројектну, тематску, међупредметну, тимску наставу и друге видове, односно моделе наставног рада.

Радови се шаљу у штампаној и електронској форми (PDF документ на компакт диску), на адресу: Центар за професионално усавршавање Филозофског факулета у Нишу (с назнаком „за методички конкурс“), Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.

Рок за слање радова је 9. јануар 2020. године.

При вредновању пристиглих радова узеће се у обзир комплетна развијеност припреме у погледу форме и садржаја, иновативност и креативност у приступу.

Имена награђених биће објављена на сајту Филозофског факултета 17. јануара 2020. године

Учесници конкурса добиће потврде о учешћу, изабране методичке припреме биће публиковане, а за три најбоље припреме из следећих категорија (национална филологија, страна филологија и друштвене науке) обезбеђене су награде, које ће бити уручене на Светосавској академији, јануара 2020. године, на Филозофском факултету у Нишу.

Leave us a Comment